Film

Coherence (2013)

Smešten praktično samo u jednu sobu, uspeva u, gotovo u svih svojih 90ak minuta, da bude interesantan, intrigantan i samo povremeno iritantan. […]

Film

Exam (2009)

Mali, po budžetu ali ne i ambicijama, i dovoljno interesantan da ga vredi pogledati ukoliko već nema nečeg boljeg za izbor u tom trenutku. […]