March 2018

Requiem (2018)

Horor triler sa duhovima, iskonskim zlom, nestalom devojčicom, tajnama iz prošlosti, čelistom, konobaricom, marihuanom, farmerom i ovcama... Ovce...ovce su bitne.