February 23, 2021

Balašević

Ume život biti tmuran kad gledaš od dole, Ma budi zato sivi soko, pa se vini u visoko, hej!.