Drama

All My Life (2020)

Jedino ako je najveći deo para otišao na prava za cover pesme "Oasis" -Don’t Look Back In Anger. Zamislite koliki bi tek budžet morao biti da su odlučili da koriste original. […]