Last Resort (2012 – 2013)

Ovo vam sigurno neće biti poslednje utočište ukoliko "potrošite" sve dobre serije...ali...

Last Resort je trajao “jedno leto” i završen je nakon 13 epizoda mada se ABC ponadao da je pronašao novu zlatnu koku poput Lost-a. Jer, i ovde je glavno mesto dešavanja jedno egzotično ostrvo…i tu se svaka sličnost završava.

Ne mogu reći da me je pilot epizoda ovog čeda Shawn Ryana (The Shield) preterano oduševila ali svakako da je apokaliptični početak ove podmorničke snage imao veoma obećavajući potencijal. 

Kapetan Marcus Chaplin (uvek sjajni Andre Braugher) komandant najsavremenije nuklearne podmornice USS Colorado, odbija  da ispali nuklearne rakete na Pakistan jer mu se lanac komandi za izdavanje ovog  naređenja učini problematičnim. Samim tim, stupa u konfrotaciju i sa američkom vladom i sa ostatkom sveta i utočište pronalazi na malom ostrvu koje postaje praktično neka vrsta slobodne nezavisne republike…i to republike sa nuklearnim potencijalom, nove atomske sile.

Last Resort je imao velike ambicije i veliki budžet. Nastavak serije te ambicije nije opravdao. Priča se odvijala u dva paralelna toka. Prvi i najinteresantiji pratio je sudbine mornara na ostrvu praćene tenzijama sa lokalnim stanovništvom, konstatntom strepnjom od napada američke vojske preko pobune u samim redovima vojnika koji nisu sigurni da li da slede svog možda ludog kapetana ili da izvrše naređenje  vlade.

Drugi tok je pratio dešavanja u Vašigtonu, političke intrige i zaveru unutar američkog vojnog i državnog vrha. I taj deo je bio veoma loše urađen. Bledi likovi, sapunjasti zaplet, nedovoljno profilisane konture zavere i neubedljivost dešavanja na kopnu nenadnohadivo su uništili seriju i ne čudi što je gledanost tonula zajedno sa podmornicom.

Ipak, sama serija ima kakav takav zaokružen,ali definitivno nametnut i iznuđen, kraj pa se može pogledati u paketu…ako u gomili mnogo boljih serija nađete vreme i za ovo…barem zbog Frenka Pembletona.

Na skali od (1-5) ocena: 2+


recenzija: Gimitrije Verzićduh sa dva plava oka

Gimitrije Verzić (Tihi)
Gimitrije Verzić (Tihi)

Čuveni duh sa plavim okom (a od susreta sa Bozzom postao je duh sa dva plava oka), propali kandidat za kandidata studenta filmske režije i beskompromisni (takođe propali) filmski kritičar koga ste svi imali priliku da upoznate u prelomnoj, epoholno dvodelnoj epizodi "Bioskop Sloboda" Svojim autorskim tekstovima o filmu on će definitivno oplemeniti ovaj prostor.
Takođe, Gimitrije fanatično gleda televiziju pa možemo očekivati i njegove tekstove na tu temu. Od 1.11.2023 gurnut je u ilegalu.

Articles: 144

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.