Golconda

Nik Rajder 14 (Epizode 40/41/42)

Serijal Nick Raider je u Italiji objavljivan od 1988 do 2005 godina. U toj redovnoj seriji imao je ukupno 200 brojeva. Naravno, kao i sve drugo, i Nik Rajder je proteklih godina dobio sveži restart tj. reboot.