Belmonte (2018)

A portrait of fatherhood in crisis, and the strength of a child

Po prvi put na ovom sajtu/blogu recenzija filma snimljenog u Urugvaju. I ne, nije “Montevideo…” i nije (Žan Pol) BelmonDe…već samo, “Belmonte”.

Ova drama u čijem središtu je (ne)uspešni umetnik (slikar) Belmonte snimljena je u Montevideu i bavi se problemima tj. izazovima koje ima kao razvedeni otac koji povremeno viđa svoju ćerku dok bivša supruga uskoro treba da se porodi i zaistinski zasnuje novu porodicu sa drugim čovekom. Istovremeno, pratimo i njegov svakodnevni život i odnose koje ima sa mušterijama (kupcima njegovih slika) ostarelim ocem i majkom. Sve u svemu, 74 minuta parčića nečijeg života.

Upravo zahvaljujućim tom svom svedenom i skromnom trajanju “Belmonte” nije naporan za gledanje, fotografija je lepa, glumci solidni… Problem je što sama priča i nije tolika zanimljiva da bi “zaslužila” filmsku ekranizaciju i obično bi ovakve stvari, u ona stara dobra vremena, završavali kao TV drame na JRT-u.

Dobar film…

Na skali od (1-6) ocena: 3

Biograf
Biograf

Direktor, vlasnik i suvlasnik kompanije BVIZ LTD koja je osnovana sa ciljem obeležavanja, praćenja i čuvanja ugleda lika i dela Bozze Vampira iz Zemuna. Poslednjih godina, nakon što se Bozza povukao iz javnog života, BVIZ LTD na čelu sa sjajnim Biografom, krpi kraj sa krajem pišući recenzije onih filmova koje je, uglavnom, retko ko i gledao a još ređe i čitao (te recenzije)...

- autor je svih epizoda na ovom sajtu

Nagrade:
VEMI za najbolji night soap (1999, 2001);
VOSKAR za sporedne efekte (2003);
VULICER za najbolji roman u kategoriji "Romani sa Bozzom Vampirom" (2004)

V- je prvo slovo reči VAMPIR

Articles: 1095

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.