2018

70 Binladens aka 70 krupnih (2018)

Ako iz teksta ili naslova već niste zaključili "Bin Laden" je novčanica od 500 EUR koju je inače centralna evropska banka i povukla iz opticaja pre nekoliko godina upravo zato što je bila povezivana sa pranjem novca i finansiranjem terorizma. Eto zbog čega je dobila taj nadimak.