Spain

Infiesto (2023)

Infiesto je naziv malog rudarskog gradića u severozapadnoj Španiji i takođe naziv novog Netflix filma na temu serijskih ubica. Film započinje tako što jedna žrtva, istraumatizovana devojčica, uspeva pobeći iz kandži otmičara, čvrsto stežući neobičnu lutku od pruća u ruci.…

70 Binladens aka 70 krupnih (2018)

Ako iz teksta ili naslova već niste zaključili "Bin Laden" je novčanica od 500 EUR koju je inače centralna evropska banka i povukla iz opticaja pre nekoliko godina upravo zato što je bila povezivana sa pranjem novca i finansiranjem terorizma. Eto zbog čega je dobila taj nadimak.