2011

Vera (2011-?)

Engleska televizija je uvek imala častan odnos prema glumačkim veteranima i omugućavala im je da i u poznoj karijeri dobiju sasvim dostojne i glavne uloge...