dramedy

Air (2023)

Ako ne sklope ovaj ugovor izgubiće posao. To što je 10ak godina kasnije Nike "progutao" Converse i doveo do gubitka poslova za hiljade i hiljade ljudi nije tema ovog niti će biti tema bilo kog drugog filma....