December 12, 2022

1899 (2022-?)

Od strane autora Dark-a stiže nam novo njihovo čedo koje jeste dark ali, barem za sada, ne može da se poredi sa Dark-om...